Uncategorized

Vi arbetar med IPU Profil och Drivkraftsanalyser

IPU beskriver individens sätt att kommunicera, arbetssätt och förbättringsmöjligheter.

 

IPU används vid:

– säljträning

– ledarutveckling

– rekrytering

– ledningsgruppsutveckling

– teamutveckling

– personlig utveckling

– karriärsplanering

 

Du får en personlig rapport, en personlig återkoppling, en nulägesbeskrivning av din grupp och ett verktyg för effektivare kommunikation med kunder och medarbetare.

 

  • Detta leder till att du får en bättre självkännedom
  • Bättre kunskap för att analysera och utveckla din ledningsgrupp eller din avdelning.
  • Bättre förstå vad som driver och motiverar dina medarbetare.

 

Kommentera