MaNet Kraft 
VÅRA TJÄNSTER
Arbetar du i styrelse eller med en ledande funktion i såväl mindre entreprenörsföretag som större företag?
- Då kan vi bistå dig för att utveckla organisationen, effektivisera arbetssätt och öka tillväxt och lönsamhet.
Vi erbjuder utbildningar, inspirationsseminarium, workshops och analyser med fokus på företagsutveckling och affärsutveckling.

ORGANISATIONSUTVECKLINGFöretagsköp & Företagsförsäljning

Styrelsekompetens

Ledningsgruppens nästa steg


Lönsam Tillväxt

AFFÄRSUTVECKLINGKundplattformsanalys

Strategisk Marknadsplanering


Företagsekonomi

INDIVID- & GRUPPUTVECKLINGSäljutbildning

Ledarskapsutbildning


IPU Analyser


Inspirationsseminarium


Effektivare Kommunikation